Το Διάβα

Σουβλάκια Ψητά

Πληροφορίες καταστήματος


Ώρες διανομής: Από τις 12.00-01.00

Στοιχεία καταστήματος


Μενού καταστήματος


Το κατάστημα δεν διαθέτει Online κατάλογο